THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
Chị Nga
Chủ trì thiết kế:
Trường Giang
Quy mô:
6 tầng 1 tầng hầm với tổng diện tích sàn 1000 m2
Địa điểm:
Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
TOP