THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
Chị Mai
Chủ trì thiết kế:
Trường Giang
Quy mô:
7 tầng nổi với tổng diện tích 1050 m2
Địa điểm:
Ba Đình, Hà Nội
TOP