THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
Times Garden
Chủ trì thiết kế:
Trường Giang
Quy mô:
2 tầng x 150 m2
Địa điểm:
Times Garden Hạ Long

TOP