THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
Chủ trì thiết kế:
Trường Giang
Quy mô:
60m2 x 7 tầng nổi và 1 tầng hầm
Địa điểm:
Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội
TOP