THÔNG TIN

Chủ đầu tư:
Times Garden Hạ Long
Chủ trì thiết kế:
Trường Giang
Quy mô:
Shophouse 5 tầng x 115m2
Địa điểm:
Times Garden Hạ Long

TOP